دوره های آموزشی

دوره برگزار کننده استاد مدت زمان برگزاری تاریخ شهریه توضیحات
مدیریت زخم و استومی--پرستار مراقبت از زخم شعبه مرکزی 200ساعت نظری و عملی 1402/09/01 تا 1402/12/01 100,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات