دوره های آموزشی

دوره برگزار کننده استاد مدت زمان برگزاری تاریخ شهریه توضیحات
دوره تخصصی کمک های اولیه--دوره تخصصی کمک های اولیه(خردادماه) شعبه مرکزی 25 ساعت نظری و عملی 1400/02/23 تا 1400/03/31 5,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

دوره به صورت فیلم های آموزشی آفلاین و دوره کارورزی و آزمون پایانی آنلاین بر گزار میشود
دستیار کنار دندانپزشک--دستیار کنار دندانپزشک شعبه مرکزی 100 ساعت نظری و عملی 1400/12/23 تا 1401/03/31 20,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

دوره به صورت فیلم های آموزشی آفلاین و گذراندن دوره کارورزی و آزمون پایانی آنلاین بر گزار میشود
نسخه خوانی--نسخه خوانی شعبه مرکزی 100ساعت نظری و عملی 1400/12/23 تا 1402/03/01 20,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

دوره به صورت فیلم های آموزشی آفلاین گذراندن دوره کارورزی و آزمون پایانی آنلاین بر گزار میشود
CSR (اتاق استریلیزاسیون)--کلاس csr آفلاین (فایل های آموزشی) شعبه مرکزی 8 ساعت نظری 1400/12/23 تا 1401/02/31 5,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

دوره به صورت فیلم های آموزشی آفلاین و آزمون پایانی آنلاین بر گزار میشود
CSR (اتاق استریلیزاسیون)--کلاس csr حضوری شعبه مرکزی خانم دکتر سالمی 8 ساعت نظری 1401/10/16 تا 1401/10/16 7,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

دوره به صورت حضوری در تاریخ 16 دی 1401 به همراه صرف ناهار و پذیرایی در تهران،بلوار کشاورز برگزار می شود
CSR (اتاق استریلیزاسیون)--کلاس آنلاین csr (وبینار) شعبه مرکزی خانم دکتر سالمی 8 ساعت نظری 1401/10/11 تا 1401/10/11 6,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات

دوره به صورت وبیناری است